[layerslider id=""]

OM OSO

RÅDGIVNINGS- OG
KONSULENTSELSKAP

Oso Consulting AS er et rådgivnings- og konsulentselskap innen HR, lederutvikling og omstillingsprosesser.

Vårt arbeid bygger på solid forretningsmessig erfaring og forståelse. Vi har et ekte engasjement i kundens utfordringer når det gjelder forvaltning og utvikling av bedriftens menneskelige kapital. Vi forplikter oss alltid til å levere tjenester av høy kvalitet.

Vi har et helhetlig syn på bedriftens virksomhet, og vet av erfaring at en målrettet og god HR-strategi gir positiv effekt både på omdømme, merkevarebygging og økonomiske resultater. Vi tilbyr derfor tjenester som dekker en stor del av den verdikjeden som menneskelig kapital utgjør. Vi tror at menneskelige ressurser er nøkkelen til en god utvikling av enhver virksomhet. Vi ønsker derfor å bidra til mangfold i ulike team, ledergrupper og styrer.

 

Hvorfor navnet Oso?

Oso betyr bjørn (eller brunbjørn) på spansk. Oso Consulting står på samme måte som bjørnen for de naturlige verdier som solid, redelig, sterk, energisk og med stor tilpasnings- og gjennomføringsevne. Dette er viktige egenskaper ute i naturen, men også viktige elementer i humankapitalens verdikjede. Les mer …

Bjørn Delbæk

Bjørn Delbæk er eier og daglig leder i Oso Consulting AS. Han har lang og solid erfaring fra ulike lederstillinger innen næringslivet med fokus på HR og kompetanseutvikling fra større konsern som Orkla / Ringnes, Carlsberg Group, NHO og Arcus ASA.

Han har et globalt perspektiv på sine fagområder, blandet med god operativ og strategisk forretningsforståelse.

Før han gikk over til det private næringsliv  i 1995 har han nærmere 10år som offiser i Hærens sanitet og var var i flere år ass. generalsekretær og forhandlingssjef på arbeidstakersiden innen YS  seksjon kommune

Fra 2008 har han jobbet som konsulent og rådgiver. Før det var han Vice President og HR direktør samt medlem av toppledergruppen i Ringnes AS som er en del av Carlsberg Group. Fra 2015 til 2020 var han konserndirektør og medlem av konsernledelsen i Arcus ASA, som  2016 ble børsnotert.

Bjørn Delbæk har spisskompetanse innen arbeidsrett og tariffspørsmål, oppsigelser og rekruttering, pensjonsspørsmål,  forhandlinger, konflikthåndtering, executive outplacement og omstillinger samt Management Audit  for å nevne det viktigste. Han har omfattende forhandlingserfaring og arbeidsrettslig kompetanse samt generell tung erfaring fra HR-området.

Han har også mange års erfaring som meddommer i arbeidsrettssaker. Bjørn Delbæk har bred utdannelse på masternivå med vekt på HR, ledelse og organisasjon samt offisersutdannelse fra Hæren og er i dag vernepliktig major.

Han har de senere år jobbet med mange ulike bransjer både i Norge og internasjonalt. Hans brede erfaring og gode nettverk gjør at han kan jobbe med nesten alle typer virksomheter og alle typer leder- og spesialiststillinger.

Kontakt Bjørn Delbæk på:
mobil 928 43 851
e-post: bjorn@osoconsulting.no

 

Anne Lie

Anne Lie jobber deltid som konsulent i Oso Consulting AS.

Hun har erfaring som personaldirektør ved Ullevål sykehus, spesialrådgiver ved arbeidsgiverseksjonen ved OUS og har også tidligere erfaring som hovedtillitsvalgt på heltid. 

Hun har lang erfaring fra alle typer HR spørsmål, tariff-forhandlinger og samarbeid med tillitsvalgte spesielt innen helsesektoren, men også innen barnehagesektoren og fra Oslo kommune. Hun har erfaring fra sentrale forhandlinger, diverse utvalg  og god kjennskap til avtaleverket innen Arbeidsgiverorganisasjonen Specter. område.

Kontakt Anne på e-post: abilhj@gmail.com