Hvorfor navnet oso

Oso betyr bjørn (eller brunbjørn) på spansk. Oso Consulting står på samme måte som bjørnen for de naturlige verdier som solid, redelig, sterk, energisk og med stor tilpasnings- og gjennomføringsevne. Dette er viktige egenskaper ute i naturen, men også viktige elementer i humankapitalens verdikjede.

Bjørnen (Ursus arctos på latin) eller Bamse Brakar som den også kalles, er opphavet til mange
myter og uttrykk:
En ”bjørnetjeneste” brukes om velment, men noe klosset hjelp. Uttrykket kommer fra La Fountaines kjente fabel om bjørnen som knuste sin herres hode, da den ville jage bort en flue fra hans nese.

”Bjørnetro” er overtroiske forestillinger om bjørnen. Hos visse folkeslag ble bjørnen betraktet som et høyere hellig vesen. Også i Norge heter det at bjørnen har ”12 manns styrke og 10 manns vett”. I Japan var bjørnen hellig, men også hos de gamle nordmenn ble den dyrket.

”Bjørneklem” er en god og koselig klem mellom gode venner eller folk som setter pris på hverandre.

Som vi skjønner er det mange myter om bjørnen, som er et rovdyr, men som oftest er den fredelig og livnærer seg da på bær, urter, maur og honning.

Oso Consulting tilbyr ikke ”bjørnetjenester”, men har en ”bjørnetro” på at vi kan bistå virksomheter i hele humankapitalens verdikjede. Vi skal gjøre hva vi kan for å leve opp til forventningene, slik at vi kan avslutte ethvert oppdrag med en god ”bjørneklem”.

Arcus-Gruppen AS

Bjørn Delbæk var innleid som direktør og leder av Endringsprogrammet i forbindelse med flyttingen av virksomheten fra Hasle i Oslo til Gjelleråsen i Nittedal. Dette var et oppdrag som pågikk fra januar 2011 til 2013.