VÅRE TJENESTER

Vårt forretningskonsept er basert på enkelhet, nærhet til kundene og fleksibilitet. Vi er også meget bevisst at våre kunder vil ha høy kvalitet til fornuftige priser. Vi driver derfor etter en modell med lave faste kostnader og tilpasser ressursbruken i forhold til oppdragets størrelse. Vi samarbeider med andre konsulenter og ressurspersoner der det er nødvendig for å løse større oppdrag.
Oso Consulting AS tilbyr følgende tjenester:
Generell HR-bistand
og rådgivning

Alle typer HR oppdrag innen human kapitalens verdikjede. Ingen oppdrag er for små eller for store. Vi har erfaring fra bistand i enkeltsaker til større omstillinger. Eksempler er personalsaker, ansettelser og oppsigelser, pensjonsspørsmål, organisasjonsendringer samt rådgiving og/eller direkte bistand i forhandlinger og tariffspørsmål. 

Omstilling, Executive Outplacement og Rådgiving

Vi tilbyr bistand ved alle typer omstilling og endringsprogrammer. Vi har meget lang erfaring i alle typer forbedringsarbeid, nedbemanningsprosesser eller organisasjonsutviklingsprosesser. Utvikling av bedriftskultur og /eller måling av medarbeidertilfredshet er andre områder vi har god erfaring med.

Ulike personalomstillingsprogrammer og outplacement-tjenester tilbys som Executive rådgiver i rådgivingsselskapet AS3 Norge AS

Ledertrening og lederutvikling

Vi kan tilby ledertrening på ulike nivå og i ulike situasjoner. I samarbeid med bedriften kan vi utarbeide et skreddersydd program tilpasset bedriftens behov. Erfaringsmessig har det vært viktig å finne en enkel modell for å forklare hva Ledelse er samt hva Lederrollen innebærer.

Vi gjennomfører ledertrening tilpasset ulike situasjoner og er meget fleksible både i utvikling av konsept og gjennomføring.

Lederevaluering /
Management Audit

Med management audit mener vi en organisasjonsanalyse eller en evaluering av ledergruppen eller den enkelte leder. Evalueringen bør skape grunnlag for utvikling, og dermed forbedring av virksomheten.

Vår metode tar alltid utgangspunkt i bedriftens forretningsmessige mål, strategier og verdier. Vi gjennomfører tester og dybdeintervjuer med fokus på evnen til å lære, evnen til å analysere, evnen til å tenke innovativt, evnen til å delegere og evnen til å gjennomføre og prestere. Vi benytter anerkjente og velprøvde intervjumetoder og tester.

Vi kan også foreta organisasjonsanalyser og teamrolleanalyser. Vi leverer alltid kandidatrapporter til oppdragsgiver og om ønskelig også en fellesrapport i plenum. Vi gir alltid personlige og individuelle tilbakemeldinger til deltakerne.

Interimledelse /
Management for hire

Vi kan tilby oss å gå inn som midlertidig HR leder for en kortere periode, som prosjektleder feller ivareta HR rollen for en bedrift. Vi påtar oss oppdrag både i små og store virksomheter og vår fleksibilitet gjør at vi kan diskutere ulike løsninger, riktig tidsbruk og en hensiktsmessig ressursbruk.

Vi påtar oss oppdrag direkte eller om ønskelig via Interimleder AS som vi har et samarbeid med.