VÅRE TJENESTER

Vårt forretningskonsept er basert på enkelhet, nærhet til kundene og fleksibilitet. Vi er også meget bevisst at våre kunder vil ha høy kvalitet til fornuftige priser. Vi driver derfor etter en modell med lave faste kostnader og tilpasser ressursbruken i forhold til oppdragets størrelse. Vi samarbeider med andre konsulenter og ressurspersoner der det er nødvendig for å løse større oppdrag.
Oso Consulting AS tilbyr følgende tjenester:
Generell HR-bistand
og rådgivning

Alle typer HR oppdrag innen human kapitalens verdikjede. Ingen oppdrag er for små eller for store. Vi har erfaring fra bistand i enkeltsaker til større omstillinger. Eksempler er personalsaker, ansettelser og oppsigelser, pensjonsspørsmål, organisasjonsendringer samt rådgiving og/eller direkte bistand i forhandlinger og tariffspørsmål. 

Omstilling og Rådgiving

Vi tilbyr bistand ved alle typer omstilling og endringsprogrammer. Vi har meget lang erfaring i alle typer forbedringsarbeid og nedbemanningsprosesser. Utvikling av bedriftskultur har vi god erfaring med.

Ledertrening og lederutvikling

Vi kan tilby ledertrening på ulike nivå og i ulike situasjoner. I samarbeid med bedriften kan vi utarbeide et skreddersydd program tilpasset bedriftens behov. Erfaringsmessig har det vært viktig å finne en enkel modell for å forklare hva Ledelse er samt hva Lederrollen innebærer.

Vi gjennomfører ledertrening tilpasset ulike situasjoner og er meget fleksible både i utvikling av konsept og gjennomføring.