Prosjekter

NHO

NHO sekretariatet for næringsutvikling i sør (Bistandssekretariatet) i samarbeid med Norad.

Bjørn Delbæk var engasjert  som programdirektør på deltid med ansvar for samarbeidet mot Indonesia og NHOs søsterorganisasjon APINDO. Programmet ble finansiert av NORAD. Oppdraget startet i 2009 og fram til  2016.

Arcus-Gruppen AS

Bjørn Delbæk var innleid som direktør og leder av Endringsprogrammet i forbindelse med flyttingen av virksomheten fra Hasle i Oslo til nytt anlegg på Gjelleråsen i Nittedal. Oppdraget var å lede endringsprogrammet som bl.a. bestod av bemanningstilpassing, ny organisasjon, organisasjonskultur, nye rutiner og innredning og møblering av alle kontorer og fellesrom. kort fortalt alle “myke” verdier i forbindelse med forberedelser, gjennomføring og avslutning. Dette var et oppdrag som pågikk fra januar 2011 til 2013.