RÅDGIVNINGS- OG KONSULENTSELSKAP

RÅDGIVNINGS-
OG KONSULENT-
SELSKAP

Oso Consulting AS er et rådgivnings- og konsulentselskap innen HR, lederutvikling og omstillingsprosesser. Vårt arbeid bygger på solid forretningsmessig erfaring og forståelse. Vi har et ekte engasjement i kundens utfordringer når det gjelder forvaltning og utvikling av bedriftens menneskelige kapital. Vi forplikter oss alltid til å levere tjenester av høy kvalitet.

Vår visjon er å være med på å utvikle og bygge norsk næringsliv.
Vi tror at menneskelige ressurser er nøkkelen til en god utvikling av enhver virksomhet.

VÅRE TJENESTER

Generell HR-bistand
og rådgivning

Alle typer HR oppdrag innen human kapitalens verdikjede. Ingen oppdrag er for små eller for store.

Omstilling, Executive Outplacement og rådgiving

Vi tilbyr bistand ved alle typer omstilling og endringsprogrammer.

Ledertrening og lederutvikling

Vi kan tilby ledertrening på ulike nivå og i ulike situasjoner. I samarbeid med bedriften kan vi utarbeide et skreddersydd program tilpasset bedriftens behov.

Lederevaluering / Management Audit

Med management audit mener vi en organisasjonsanalyse eller en evaluering av ledergruppen eller den enkelte leder.

Interimledelse / Management for hire

Vi kan tilby oss å gå inn som midlertidig HR leder for en kortere periode, som prosjektleder eller ivareta HR rollen for en bedrift.