mail norsk engelsk
hovedbilde_forside

Tjenester

Vårt forretningskonsept er basert på enkelhet, nærhet til kundene og fleksibilitet. Vi er også meget bevisst at våre kunder vil ha høy kvalitet til fornuftige priser. Vi driver derfor etter en modell med lave faste kostnader og tilpasser ressursbruken i forhold til oppdragets størrelse. Vi samarbeider med andre konsulenter og ressurspersoner der det er nødvendig for å løse større oppdrag.


Oso Consulting AS tilbyr følgende tjenester:


Generell HR-bistand og rådgivning

Alle typer HR oppdrag innen human kapitalens verdikjede. Ingen oppdrag er for små eller for store. Vi har erfaring fra bistand i enkeltsaker til større omstillinger. Eksempler er personalsaker, ansettelser og oppsigelser, pensjonsspørsmål, organisasjonsendringer samt rådgiving og/eller direkte bistand i forhandlinger og tariffspørsmål. HR-tjenester tilbys i samarbeid med Amesto.


Omstilling, Executive Outplacement og karriererådgiving

Vi tilbyr bistand ved alle typer omstilling og endringsprogrammer. Vi har meget lang erfaring i alle typer forbedringsarbeid, nedbemanningsprosesser eller organisasjonsutviklingsprosesser. Utvikling av bedriftskultur og /eller måling av medarbeidertilfredshet er andre områder vi har god erfaring med.

Ulike personalomstillingsprogrammer, karriererådgiving og outplacement-tjenester tilbys som Executive rådgiver i rådgivingsselskapet AS3 Norge AS

Ledertrening og lederutvikling

Vi kan tilby ledertrening på ulike nivå og i ulike situasjoner. I samarbeid med bedriften kan vi utarbeide et skreddersydd program tilpasset bedriftens behov. Erfaringsmessig har det vært viktig å finne en enkel modell for å forklare hva Ledelse er samt hva Lederrollen innebærer.

Vi gjennomfører ledertrening tilpasset ulike situasjoner og er meget fleksible både i utvikling av konsept og gjennomføring.


Lederevaluering / Management Audit

Med management audit mener vi en organisasjonsanalyse eller en evaluering av ledergruppen eller den enkelte leder. Evalueringen bør skape grunnlag for utvikling, og dermed forbedring av virksomheten. Vår metode tar alltid utgangspunkt i bedriftens forretningsmessige mål, strategier og verdier. Vi gjennomfører tester og dybdeintervjuer med fokus på evnen til å lære, evnen til å analysere, evnen til å tenke innovativt, evnen til å delegere og evnen til å gjennomføre og prestere. Vi benytter anerkjente og velprøvde intervjumetoder og tester. Vi kan også foreta organisasjonsanalyser og teamrolleanalyser. Vi leverer alltid kandidatrapporter til oppdragsgiver og om ønskelig også en fellesrapport i plenum. Vi gir alltid personlige og individuelle tilbakemeldinger til deltakerne.


Interimledelse / Management for hire

Vi kan tilby oss å gå inn som midlertidig HR leder, som prosjektleder for en kort eller lengre periode eller ivareta HR rollen for en bedrift. Vi påtar oss oppdrag både i små og store virksomheter og vår fleksibilitet gjør at vi kan diskutere ulike løsninger, riktig tidsbruk og en hensiktsmessig ressursbruk.

Vi påtar oss oppdrag direkte eller via Interimleder AS som vi har et samarbeid med.


Rekruttering og executive search

En vellykket rekruttering handler om å identifisere ledere og spesialister som kan skape resultater over tid. Med utgangspunkt i en briefing som gir oss forståelse for bedriftens virksomhet, kultur, utfordringer og krav til stillingen og kandidaten legger vi en strategi. Vi gjør deretter et grundig søk både i vårt nettverk, vår egen database og gjennom våre researchere. Vi reviderer strategien underveis i samarbeid med kunden, og leverer kandidatrapporter basert på våre intervjuer og ofte ulike tester, før vi presenterer et anbefalt utvalg av kandidater. Vi sjekker referanser og følger opp etter ansettelse. I alle oppdrag samarbeider vi tett med dyktige og erfarne researchere, som gjør en grundig og omfattende kartlegging av miljøer og kandidater i forbindelse med hvert eneste oppdrag. Vi gjør oss kontinuerlig kjent med nye miljøer og kandidater gjennom dette arbeidet. For oss er det aldri godt nok å snu bunken når vi får nye oppdrag.

Rekruttering av ledere og spesialister tilbys i samarbeid med Aggancio ResearchVÅR VISJON

Vår visjon er å være med på å utvikle og bygge norsk næringsliv. Vi kan bidra både gjennom å finne og utvikle de rette menneskelige ressurser samt delta i
organisasjonsdesign, omstilling, fornyelse og utvikling. Dette vil bidra til verdiskapning samt robuste og lønnsomme virksomheter.
I dette ligger en meget høy ambisjon, både på kundens og våre vegne.

 

 

Oso Consulting AS
Telefon: +47 928 43 851
E post: bjorn@osoconsulting.no

E24: e24.no/jobb/jobbekspertene

© 2011 Oso Consulting AS / Utviklet av goldspot