mail norsk engelsk
hovedbilde_forside

Prosjekter

NHO
Sekretariatet for næringsutvikling i sør. Bjørn Delbæk er engasjert på deltid som programdirektør med ansvar for samarbeidet mot Indonesia og NHOs søsterorganisasjon APINDO. Programmet finansieres av NORAD. Oppdraget startet i 2009 og varer fram til 2015.

Arcus-Gruppen AS
Bjørn Delbæk var innleid som direktør og leder av Endringsprogrammet i forbindelse med flyttingen av virksomheten fra Hasle i Oslo til Gjelleråsen i Nittedal. Dette var et oppdrag som pågikk fra januar 2011 til 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR VISJON

Vår visjon er å være med på å utvikle og bygge norsk næringsliv. Vi kan bidra både gjennom å finne og utvikle de rette menneskelige ressurser samt delta i
organisasjonsdesign, omstilling, fornyelse og utvikling. Dette vil bidra til verdiskapning samt robuste og lønnsomme virksomheter.
I dette ligger en meget høy ambisjon, både på kundens og våre vegne.

 

 

Oso Consulting AS
Telefon: +47 928 43 851
E post: bjorn@osoconsulting.no

E24: e24.no/jobb/jobbekspertene

© 2011 Oso Consulting AS / Utviklet av goldspot