mail norsk engelsk
hovedbilde_forside

Hvorfor navnet Oso?

Oso betyr bjørn (eller brunbjørn) på spansk. Oso Consulting står på samme måte som bjørnen for de naturlige verdier som solid, redelig, sterk, energisk og med stor tilpasnings- og gjennomføringsevne.
Dette er viktige egenskaper ute i naturen, men også viktige elementer i humankapitalens verdikjede.

Bjørnen (Ursus arctos på latin) eller Bamse Brakar som den også kalles, er opphavet til mange
myter og uttrykk:


Som vi skjønner er det mange myter om bjørnen, som er et rovdyr, men som oftest er den fredelig og livnærer seg da på bær, urter, maur og honning.

Oso Consulting tilbyr ikke ”bjørnetjenester”, men har en ”bjørnetro” på at vi kan bistå virksomheter i hele humankapitalens verdikjede. Vi skal gjøre hva vi kan for å leve opp til forventningene, slik at vi kan avslutte ethvert oppdrag med en god ”bjørneklem”.

 

VÅR VISJON

Vår visjon er å være med på å utvikle og bygge norsk næringsliv. Vi kan bidra både gjennom å finne og utvikle de rette menneskelige ressurser samt delta i
organisasjonsdesign, omstilling, fornyelse og utvikling. Dette vil bidra til verdiskapning samt robuste og lønnsomme virksomheter.
I dette ligger en meget høy ambisjon, både på kundens og våre vegne.

 

 

Oso Consulting AS
Telefon: +47 928 43 851
E post: bjorn@osoconsulting.no

E24: e24.no/jobb/jobbekspertene

© 2011 Oso Consulting AS / Utviklet av goldspot