mail norsk engelsk
hovedbilde_forside

RÅdgivnings- og
konsulentselskap

Oso Consulting AS er et rådgivnings- og konsulentselskap innen HR, lederutvikling og omstillingsprosesser.

Vårt arbeid bygger på solid forretningsmessig erfaring og forståelse. Vi har et ekte engasjement i kundens utfordringer når det gjelder forvaltning og utvikling av bedriftens menneskelige kapital. Vi forplikter oss alltid til å levere tjenester av høy kvalitet.

Vi har et helhetlig syn på bedriftens virksomhet, og vet av erfaring at en målrettet og god
HR-strategi gir positiv effekt både på omdømme, merkevarebygging og økonomiske resultater.

Vi tilbyr derfor tjenester som dekker en stor del av den verdikjeden som menneskelig
kapital utgjør.

Vi tror at menneskelige ressurser er nøkkelen til en god utvikling av enhver virksomhet.
Vi ønsker derfor å bidra til mangfold i ulike team, ledergrupper og styrer.

 

Hvorfor navnet Oso?

Oso betyr bjørn (eller brunbjørn) på spansk. Oso Consulting står på samme måte som bjørnen for de naturlige verdier som solid, redelig, sterk, energisk og med stor tilpasnings- og gjennomføringsevne. Dette er viktige egenskaper ute i naturen, men også viktige elementer i humankapitalens verdikjede. Les mer ...

 

VÅR VISJON

Vår visjon er å være med på å utvikle og bygge norsk næringsliv. Vi kan bidra både gjennom å finne og utvikle de rette menneskelige ressurser samt delta i
organisasjonsdesign, omstilling, fornyelse og utvikling. Dette vil bidra til verdiskapning samt robuste og lønnsomme virksomheter.
I dette ligger en meget høy ambisjon, både på kundens og våre vegne.

 

 

Oso Consulting AS
Telefon: +47 928 43 851
E post: bjorn@osoconsulting.no

E24: e24.no/jobb/jobbekspertene

© 2011 Oso Consulting AS / Utviklet av goldspot